Moving a mouse without a mouse

Details

Author: Patrik Goorts

Supervisors: Philippe Bekaert and Karin Coninx

Mentors: Cedric Vanaken en Lode Vanacken

Language: Dutch

Year: 2007

Link: http://patrikgoorts.com/Publications/Thesis%20Goorts%20Patrik%20-%20Moving%20a%20mouse%20without%20a%20mouse.pdf

Bibtex

@mastersthesis{goorts2007movingmouse,
title={{Moving a mouse without a mouse}},
author={Goorts, Patrik and Vanaken, Cedric and Vanacken, Lode and Bekaert, Philippe and Coninx, Karin},
month={June},
school={Universiteit Hasselt},
year={2007}
}

Abstract

Dit eindwerk beschrijft een methode om de gefilmde beelden van een hand om te zetten in een cursorbeweging. De opstelling is een enkele camera boven een werkoppervlak. Beide handen bevinden zich onder de camera met uitgestoken wijsvinger. De opgenomen beelden worden omgezet naar de HSB-kleurruimte, waar gemakkelijk de kans uit kan berekend worden welke kleur huid is. Dit wordt gedaan door standaard statistiekmethoden. Eenmaal de kans berekend wordt een variabele threshold berekend. Deze threshold wordt gebruikt om een binaire afbeelding te maken van wat huid is en wat niet. Deze afbeelding wordt bewerkt op ruis en gaten en er wordt een stel coördinaten uit berekend. De coördinaten worden aangepast zodat deze geschikt zijn om de cursor te bedienen. De rechterhand bestuurt de plaats van de cursor en de linkerhand bestuurt het klikken door de wijsvinger naar links en naar rechts te bewegen. De bewerking zorgt ervoor dat de cursor vlot beweegt, zonder dat hij rondspringt of extreme waarden aanneemt. Voor het gebruik moet er een leerfase worden doorlopen die het bewegingsgebied van de rechterhand vastlegt.

Er zijn een aantal usertests uitgevoerd die een aantal verbeteringen voorstellen. Zo kan er bijvoorbeeld meer feedback worden gegeven als er wordt geklikt. Over het algemeen wordt deze interactiemanier als handig ervaren.